Eixo 9: Somos municipalistas

 • Un PSdeG comprometido coa acción municipal pola súa proximidade e importancia
 • Un PSdeG que pretende establecer agrupacións socialistas en todos os municipios
 • Un PSdeG que presente candidatura nas eleccións municipais en todos os municipios de Galicia
 • Un PSdeG no que construamos gobernos locais alternativos á dereita coherentes co noso proxecto
 • Un PSdeG no que que cualquer relación, alianza ou posicionamiento  político  municipal  importante  sexa  transparente  e  se  informe aos/as militantes e aos/as ciudadanos/as
 • Un PSdeG no que a participación nunha moción de censura ten que contar necesariamente coa aprobación dos órganos do partido.
 • Un PSdeG que dea asesoramento técnico e legal aos nosos concelleiros
 • Creación dunha Oficina Municipal do PSdeG encabezada pola Secretaría de Política Municipal e que conte co respaldo das secretarías municipais das provincias
 • Que a executivas municipais faciliten que os/as militantes de cada agrupación participen na confección do programa electoral municipal
 • Un PSdeG que desenvolva unha estructura de organización comarcal que facilite a coordinación e participación nas bisbarras
 • Un PSdeG que constitúa un Consello Territorial, con representación da CENG, de Alcaldes das cidades e vilas e das Deputacións para coñecer e asesorar sobre a política do partido que se refire ao territorio e ás líneas xerais da política municipal
 • Un PSdeG traballando na preparación das eleccións municipais de 2019