Eixo 3: Compromiso con Galicia. Somos galeguistas

  • Un PSdeG cun proxecto autónomo e non sucursalista para Galicia
  • Un PSdeG que desenvolva unha alternativa económica para os sectores estratéxicos da economía galega
  • Un PSdeG comprometido coa problemática do medio rural
  • Un PSdeG que priorice a recuperación demográfica e á xente nova
  • Un PSdeG que impulse e fomente o uso do galego en tódolos ámbitos
  • Un PSdeG involucrado na defensa da cultura galega
  • Un PSdeG que defenda a solidaridade interterritorial
  • Un PSdeG ao servizo dos intereses das galegas e galegos
  • Un PSdeG que defenda a especificidade constitucional de Galicia como nacionalidade histórica se avanzamos cara un federalismo asimétrico ou estado plurinacional
  • Un PSdeG que trascenda o localismo

IMG_20170913_142235