AVAIS

¿Cómo avalar a Gonzalo Caballero, precandidato á Secretaría Xeral do PSdeG?

Aval_-individual_Gonzalo-Caballero

Aval-colectivo_Gonzalo-Caballero

  • Segue os pasos indicados a continuación segundo trátese dun modelo de aval individual ou colectivo.
  • Aclaracións: 1. O modelo de aval individual debe ir acompañado dunha fotocopia completa, por ambas caras do DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia. 2. Os formularios dos avais a utilizar, colectivos e individuais, teñen que ser os oficiais. Serven fotocopias, non teñen que estar impresos ou fotocopiados en color. 3. O aval colectivo ten que formalizarse no formulario oficial. Haberá que entregar o aval orixinal (non serve fotocopia) contendo as sinaturas orixinais dos/das avalistas, do/a responsable da folla e do/a representante das precandidaturas. 4. Os avais colectivos teñen que conter os datos e a sinatura da persoa responsable da folla de avais, e a sinatura e o número do DNI do representante da precandidatura que lle dá o visto bó á mesma.

IMG_20170906_233506-1

Moitas grazas polo teu apoio!