XIII Congreso Socialistas de Galicia 2017

Fotos do XIII Congreso do PSdeG (por Víctor Hugo)