Encontros en Sarria e Chantada

Onte en Sarria e Chantada. Neste momento temos a oportunidade histórica para conseguir poñer ao PSdeG nunha determinada dirección que lle permita coller o impulso do novo PSOE e facer en Galicia un exercicio de renovación e rexeneración moi importante.